Γενικό Προξενείο Μονάχου – Generalkonsulats München

Πρεσβεία, Ελληνικά Προξενεία - Botschaft der Hellenischen Republik, Griechische Konsulaten

Περιοχή Αρμοδιότητας:
Κρατίδια: Βαυαρία (Βayern)

Το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Μόναχο είναι στη διάθεσή σας για κάθε ενημέρωση και εξυπηρέτηση, σε θέματα: διαβατηρίων, στρατολογικών, πιστοποιητικών μετοικεσίας, λοιπών πιστοποιητικών, ληξιαρχικών πράξεων, ιθαγένειας, θεωρήσεων αλλοδαπών διαβατηρίων, πληρεξουσίων, διαθηκών, ενόρκων καταθέσεων, αλλά και οικονομικών και εμπορικών υποθέσεων (περιλαμβανομένης της παροχής πληροφοριών σε ελληνικές επιχειρήσεις σε σχέση με επαφές τους με γερμανικές εταιρείες, καθώς και πληροφορίες για επενδύσεις στην Ελλάδα).

Η τηλεφωνική επικοινωνία με το Γενικό Προξενείο είναι εφικτή τις ακόλουθες ημέρες και ώρες : Δευτέρα – Τρίτη – Τετάρτη : 08:00 – 16:00, Πέμπτη : 08:00 – 13:00 & 14:30 – 18:00, Παρασκευή : 08:00 – 15:30 (Τοπική ώρα Γερμανίας)

Οι ώρες προσέλευσης του κοινού είναι: Δευτέρα – Τρίτη – Τετάρτη – Παρασκευή : 08:30 – 13:30, Πέμπτη : 08:30 – 12:30 & 14:30 – 17:30.

Τα τηλέφωνα επικοινωνίας μας είναι:
Γενικές Πληροφορίες 089-99886710 ή 16 ή 23
Τμήμα Διαβατηρίων: 089-99886711 ή 12 ή 26
Θεώρηση Αλλοδαπών Διαβατηρίων: 089-99886728
Τμήμα Στρατολογικών/Μετοικεσιών/Λοιπών Πιστοποιητικών: 089-99886720 ή 29
Τμήμα Ληξιαρχείου / Ιθαγένειας: 089-99886727
Τμήμα Πληρεξουσίων / Διαθηκών / Ενόρκων Καταθέσεων: 089-99886725
Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων: 089-99886713 ή 18 www.agora.mfa.gr

Zuständigkeitsbereich:
Bundesland Βayern

Das Griechische Generalkonsulat in München steht Ihnen gerne für Auskünfte und Bearbeitungen, in den folgenden Sachbereichen zur Verfügung:

Reisepässe, Militärangelegenheiten, Verlegung des Hauptwohnsitzes nach Griechenland, Ausstellung von sonstigen Beglaubigungen, Standesamtliche Angelegenheiten, Staatsangehörigkeiten, Ausstellung von Visa, Notarielle Vollmachten, Testamente, Beeidigte Aussagen sowie für Wirtschafts- und Handelsangelegenheiten (beinhaltet die Vergabe von Informationen an griechische Unternehmen bzgl. Kontakten zu deutschen Firmen sowie Informationen zu Investitionen in Griechenland).

Telefonisch erreichen können Sie das Griechische Generalkonsulat am:

Montag – Dienstag – Mittwoch: 08:00 – 16:00
Donnerstag: 08:00 – 13:00 & 14:30 – 18:00
Freitag: 08:00 – 15:30

Parteiverkehrszeiten:

Montag – Dienstag – Mittwoch – Freitag: 08:30 – 13:30
Donnerstag: 08:30 – 12:30 & 14:30 – 17:30

Unsere telefonischen Kontaktdaten lauten:

Allgemeine Informationen: 089-998867-10, -14, -23
Abteilung für Reisepässe: 089-998867-11, -12
Ausstellung von Visa: 089-998867-28, – 23, -222
Abteilung für Militärangelegenheiten, Verlegung des Hauptwohnsitzes, sonstige Beglaubigungen: 089-998867-20, -29
Standesamtliche Abteilung, Staatsangehörigkeiten: 089-998867-27
Abteilung für Notarielle Angelegenheiten, Testamente, Beeidigte Aussagen: 089-998867-25
Wirtschafts- und Handelsabteilung: 089-998867-13, -18 – www.agora.mfa.gr

Γράψτε μια Κριτική - Eine Rezension schreiben

Η αξιολόγηση σας
angry
crying
sleeping
smily
cool
Browse

Your review recommended to be at least 140 characters long :)

Warning: A non-numeric value encountered in /customers/0/7/e/europolitis24.eu/httpd.www/wp-content/themes/listingpro/functions.php on line 4166